Rabu, 10 April 2013

Langkah - Langkah Menjadi MC Acara KeagamaanSECARA GARIS BESARNYA
1. Salam
2. Hamdalah dan sholawat Nabi
3. Terima kasih kepada hadirin
4. Urutan acara
5. Membuka majelis dengan Basmalah / doa belajar
6. Acara Inti
7. Terima kasih kepada hadirin telah mengikuti majelis
8. Pembawa acara minta maaf
9. Menutup majelis dengan doa kifaratul majelis dan hamdalah
10. Salam
Penjelasan lengkap
1. Assalamualakum wr wb
2. Alahmdulillahi rabbil alamin, Ash sholatu wassalamu ala ashrofil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa shohbihi ajmain
• Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita tergerak untuk bisa menetapkan hati untuk hadir di majelis yang mulia ini.
• Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke atas nabi besar Muhammad SAW yang dengan perantara beliaulah kita dapat mengenal islam dan mempelajari kita suci Alquran.
• Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran. Semoga kehadiran kita malam ini akan dicatat sebagai amal baik disisi Allah SWT
Ibu-ibu yang saya hormati,
• Marilah kita mulai saja tadarrus malam hari ini dengan mengucapkan lafadz basmallah bersama-sama.
• Acara yang ke-2 yaitu pesan-pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh Shohibul hajat atau sebagai pelaksana pengajian / tadarrus malam hari ini oleh beliau ibu………..kepada Ibu….. … kami persilahkan
Terima kasih kepada ibu ….yang telah menyampaikan ………..semoga apa yang diminta diridhoi Allah SWT dan dapat dikabulkan Amin..
Selanjutnya ialah senandung yang akan disampaikan oleh………..
3. Acara inti (Tadarrus)
4. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, terima kasih telah mengikuti majelis kita pada malam hari ini dari awal hingga yang terakhir tadi yaitu tadarrus Al-Quran, semoga amalan kita ini diridhoi Allah SWT
5. Saya sebagai pembawa acara ini menyampaikan maaf kepada semua yang hadir. Karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa dan saya juga berharap semoga semua kesalahan yang terjadi pada majelis ini dapat dimaafkan oleh Allah SWT.
6. Sebelum kita ahkhiri, marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah
7. Billahil hidayah wattaufiq
wasalamualaikum wr wbCONTOH MC PENGAJIAN RUTIN + USTAD
oleh Majelis Taklim Al Marhamah pada 10 September 2009 jam 11:07
Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum Wr, Wb,
Alhamdulillahirobil alamin, washolatu wassalamu ala muhamadin washolatu wassalamu ala asrofil anbiya ‘iwal mursalin, wa ala alihi washohbihi ajma’in, amma ba’du.
Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan Allah kepada seorang Nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhamad saw, kepada keluarganya, serta kepada para sahabat semuanya.
Tidak ada suatu kejadian tanpa ijin Allah, karenanya marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas nikmat iman dan islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di majlis ini.
Ibu-ibu sekalian, insya Allah pada hari ini ustad ................................ akan hadir dan menyampaikan tausyiah dalam acara pengajian rutin majlis ta’lim Al-Marhamah hari ini, karenanya hari ini acara akan dibagi dua, sesion pertama tadarus dan tajwid Al’Quran saja, sesion kedua tausyiah dan diskusi bersama ustad ....................................
Karenanya susunan acara Majlis ta’lim hari ini adalah :
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci al-qur’an oleh : ...................................
Dengan pembacaan saritilawah oleh : ..................................
3. Tadarus + Tajwid Al Quran
Sebagai sesion pertama, sesion kedua adalah Tausyiah & Tanya Jawab bersama ustad ...................
Acara akan ditutup dengan Do’a Penutup oleh ustad ………………………

Demikian susunan acara maj’lis ta’lim hari ini, sebelum acara kita mulai marilah bersama-sama kita membaca basmallah, Bismillahirohmanirohim
Selanjutnya kepada .................. dan .............................. dipersilakan untuk memulai pembacaan surah .............................ayat .................

Alhamdulillahirobil alamin, semoga kumandang ayat suci Al’quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacakan juga yang mendengarkan, serta dapat menjadi penentram hati dan menjadi cahaya bagi kita semua di alam kubur kelak, amin.
Selanjutnya kepada ............................... dipersilakan untuk memulai tadarus Al’quran, untuk hari ini dimulai dari surat ..............................

Ibu-ibu rohimakumullah, Alhamdulillah ustad .................. telah hadir bersama kita, alhamdulillah juga sesi pertama acara majlis hari ini telah kita laksanakan bersama, selanjutnya kepada ustad ................ kami persilakan untuk menyampaikan materinya, dan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dapat langsung berinteraksi kepada pak ustad serta bisa memanfaatkan moment hari ini sebagai sarana menambah wawasan dan memperkaya batin kita amin

Alhamdulillah, seluruh acara Majlis Ta’lim Al-Marhamah hari ini telah selesai dilaksanakan, mudah-mudahan majlis hari ini menjadi jalan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, sabar dan tawadhu serta menjadi jalan bagi kita untuk menjadi ahli surga, agar acara hari ini mendapat ridlo dari Allah SWT, kepada ……………………… dipersilakan untuk memimpin do’a penutup.

Ibu-ibu peserta majlis ta’lim rahimakumullah, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah, Alhamdulillahirobil alamin, serta membaca doa akhir majlis : Subhanaka Allohuma wabihamdika ashadualla ilaha illa anta astagfiruka waatubu illaik, lahaola walakuwata ila bilalahil aliyil adzim, wabilahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum wr wb.

2 komentar:

komentt yoo..